Wystawy w roku 2002
Galeria Rynek została otwarta 8 marca 2001 roku. Dobór ekspozycji, z założenia ma charakter interdyscyplinarny. Prezentowane jest tu malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia oraz sztuka nowych mediów. Przez cały rok galeria jest miejscem, w którym mieszkańcy Olsztyna mogą zobaczyć to, co dzieje się w sztukach plastycznych w kraju, natomiast latem stwarza turystom możliwość zapoznania się z działalnością twórców olsztyńskich.


MOK Olsztyn
ul. Stare Miasto 24/25 (wtorek-niedziela - godz. 11.00-17.00)